Några ord med anledning af Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående folkskolelärarnas lönereglering

Elsa Eschelsson

Några ord med anledning af Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående folkskolelärarnas lönereglering

Elsa Eschelsson

Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1906)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Arbetsrätt