Om begreppet gåfva enligt svensk rätt

Elsa Eschelsson

Om begreppet gåfva enligt svensk rätt

Elsa Eschelsson

Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1897)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Förmögenhetsrätt