Rättsvetenskapens princip (2004)

till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära

Marie Sandström

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Preskriptionens funktioner (2005)

fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

Herbert Jacobson

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Upphovsrätt i konkurrens (2005)

särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering

Dan Eklöf

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

Kunskapsutveckling och beskattning (2005)

om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling

Jan Kellgren

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén