Civilprocessrätt (1956)

huvuddragen av domstolsväsendet och rättegången i tvistemål enligt RB. H. 1

Åke Hassler

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

Culpa i trafiken (1998)

reflektioner kring sex straffrättsliga fall

Magnus Ulväng

Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt (1893)

ett bidrag till läran om utomobligatoriskt skadestånd

Johan C. W. Thyrén

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 4 (2007)

Realism och skandinavisk realism : 1911-1950

Lars Björne

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll