Revisors oberoende (2004)

om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion

Adam Diamant

Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson

Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp (1982)

särskilt med beaktande av köparens befogenheter vid faktiskt fel i köpgodset

Peter Wetterstein

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Samband i socialförsäkringen (2003)

en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Särskilda avtalstyper 1 (1976)

gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag

Bertil Bengtsson

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

Senmodern ansvarsrätt (2001)

privaträtt som redskap för mikropolitik

Thomas Wilhelmsson

Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert