Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund

Tvångsmedel 1 (1993)

Personella tvångsmedel i straffprocessen

Torleif Bylund