Information och ansvar (1991)

om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden

Per Samuelsson

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson