Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna

Halvar G. F. Sundberg

Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna

Halvar G. F. Sundberg

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f441c
Förlag & år
Gleerup (1924)
Serie
Skrifter / utgivna av Fahlbeckska stiftelsen (3)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Offentlig rätt