Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Swedish software law (1995)

as related primarily to EC directives

Jan Rosén

Talerätt i miljömål (1999)

särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen

Roberth Nordh

Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik

The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

Tidsbegränsad anställning (1984)

en studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

Ann Henning

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson