Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

Svensk exekutionsrätt. H. 1 (1938)

Inledning ; Utsökning i allmänhet

Åke Hassler

Svensk marknadsrätt (1991)

etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd

Ulf Bernitz

Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Svensk sakrätt 2 (1970)

Fast egendom, Senare avd.

Östen Undén