Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

Om styrning av försäkringsvillkor (1977)

en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Thomas Wilhelmsson

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten (1984)

en analys av svensk och dansk praxis kring 36 § avtalslagen

Jeannette Katzin Asketorp

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad