Social civilrätt (1987)

om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror

Thomas Wilhelmsson

Sociala rättigheter i förändring (2009)

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Spedition och fraktavtal (1983)

med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Jan Ramberg

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson

Stjärnfamiljejuridik (2015)

svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv

Erik Mägi, Lina-lea Zimmerman

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf

Straffprocessuella tvångsmedel (1987)

gripande, anhållande och häktning

Kerstin Nordlöf

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk