Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat (2018)

och totalt tjugo konkreta exempel på forskning kring bankjuridiska teman som illustrerar vad en resultatinriktning skulle kunna tillföra i förmögenhetsrätten

Claes Martinson

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Företagsformer (1995)

en översikt över associationsrätten

Carl Martin Roos

Förfalskningsbrotten (1895)

med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt

Johan C. W. Thyrén

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog