Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

EU och Europatanken (1994)

ett rättsligt och historiskt perspektiv

Per Cramér

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Fackföreningen och rätten (1978)

en jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA

Boel Flodgren

Fåmansaktiebolag (1999)

en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Mats Tjernberg

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka