Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 1

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

Peter Westberg

Djuren, läkarna och lagen (2009)

en rättslig studie om djurförsöksetik

Katarina Alexius Borgström

Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Domarrollen (2009)

rättsregler, yrkeskultur och ideal

Olof Ställvik

Domstols officialprövning (1988)

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Domvillobesvär av tredje man (1956)

ett bidrag till läran om tredjemansskyddet i civilprocessen

Lars Welamson

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Eftertanke och förutseende (2001)

en rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

Jan Darpö

EG och immaterialrätten (1985)

gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt

Lars Pehrson

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger