Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Förlagsrätt (1989)

rättsfrågor vid förlagsavtal

Jan Rosén

Formskydd (1984)

en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning

Marianne Levin

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners