"Uteslutande rätt att förfoga över verket"

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

"Uteslutande rätt att förfoga över verket"

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43d6
Förlag & år
Lundequist (1954)
Serie
Uppsala universitets årsskrift (1954:8)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Immaterialrätt