21 uppsatser

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

21 uppsatser

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

ISBN
9154425816
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42d3
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2003)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (148)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Allmän civilrätt