Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt

Ragnar Bergendal

Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt

Ragnar Bergendal

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4477
Förlag & år
Gleerup (1922)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Associationsrätt