A call for scientific purity

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

A call for scientific purity

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

ISBN
9185190764
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43c0
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (2006)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (65)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Allmän rättslära