Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter

Lars Heuman

Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter

Lars Heuman

ISBN
9175980630
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42a8
Förlag & år
Juristförlaget (1986)
Serie
Skriftserien / Juridiska fakulteten i Stockholm (12)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Skiljeförfarande