Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige

Gabriela Bjarne Larsson

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige

Gabriela Bjarne Larsson

ISBN
9185190519
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43bf
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1994)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (51)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Rättshistoria