Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem

Michael Bogdan

Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem

Michael Bogdan

ISBN
9138503344
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4489
Upplaga
2
Förlag & år
Fritze (1994)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Internationell rätt