Medical law

an introduction

Lotta Vahlne Westerhäll

Medical law

an introduction

Lotta Vahlne Westerhäll

ISBN
9138503115
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43fd
Förlag & år
Fritze (1994)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Offentlig rätt