Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm