Studier rörande receptionen av främmande rätt i Sverige under den yngre landslagens tid

Stig Jägerskiöld

Studier rörande receptionen av främmande rätt i Sverige under den yngre landslagens tid

Stig Jägerskiöld

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43f8
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1963)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Rättshistoria