Lönefordran

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Lönefordran

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Förlag & år
Norstedt (1967)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt