Arbetstagarbegreppet

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Arbetstagarbegreppet

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4322
Förlag & år
Norstedt (1964)
Serie
Institutet för rättsvetenskaplig forskning (39)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Arbetsrätt