Domstols officialprövning

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Domstols officialprövning

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

ISBN
9154419913
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42c4
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (1988)
Serie
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund (99)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Processrätt