EG-domstolens tolkningsutrymme

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

EG-domstolens tolkningsutrymme

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

ISBN
9139200434
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4353
Förlag & år
Juristförlaget (1997)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Europarätt