Direktkrav (1999)

om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

Laila Zackariasson