Eftertanke och förutseende (2001)

en rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

Jan Darpö