Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt svensk rätt

Hjalmar Karlgren

Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt svensk rätt

Hjalmar Karlgren

Förlag & år
Gleerup (1930)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Associationsrätt