Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet

Hjalmar Karlgren

Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet

Hjalmar Karlgren

Förlag & år
Elanders boktryckeri (1929)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Associationsrätt, Förmögenhetsrätt