Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet

Hjalmar Karlgren

Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet

Hjalmar Karlgren

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4288
Förlag & år
Elanders boktryckeri (1929)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Associationsrätt, Förmögenhetsrätt