Causes and damages

Aleksander Peczenik

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Causes and damages

Aleksander Peczenik

ISBN
9154411610
Förlag & år
Juridiska föreningen i Lund (1979)
Serie
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund (33)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Skadeståndsrätt