Kollektivavtalet enligt gällande svensk rätt

Östen Undén

Kollektivavtalet enligt gällande svensk rätt

Östen Undén

Förlag & år
Berling (1912)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Arbetsrätt