Studier i internationell äktenskapsrätt

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Studier i internationell äktenskapsrätt

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Förlag & år
Lindstedt (1913)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Familjerätt, Internationell privat- och processrätt