Continuity and contract

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Continuity and contract

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

ISBN
9185190721
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43c1
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (2004)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (64)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Arbetsrätt, Rättshistoria