Verklig innebörd (2012)

en studie av inkomstskattepraxis

Jari Burmeister

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

Civilprocessrätt (1956)

huvuddragen av domstolsväsendet och rättegången i tvistemål enligt RB. H. 1

Åke Hassler

Internationella adoptivförhållanden (1923)

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler