Servitut, förmån och last

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

Servitut, förmån och last

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44a8
Förlag & år
Norstedt (1960)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Fastighetsrätt