The negotiable child

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

The negotiable child

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

ISBN
9789150619188
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44a9
Förlag & år
Uppsala universitet (2007)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt, Internationell rätt, Rättshistoria