Domvillobesvär av tredje man (1956)

ett bidrag till läran om tredjemansskyddet i civilprocessen

Lars Welamson

Läkarsekretessen (1962)

en rättslig undersökning

Lars Welamson

Svensk exekutionsrätt. H. 1 (1938)

Inledning ; Utsökning i allmänhet

Åke Hassler

Domarrollen (2009)

rättsregler, yrkeskultur och ideal

Olof Ställvik

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar (2015)

om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande

Linnea Wegerstad

Koncernbeskattning (1995)

med särskild inriktning på omstruktureringar

Bertil Wiman

Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler (1999)

en studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten

Torbjörn Andersson

Direktkrav (1999)

om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

Laila Zackariasson

Tolkning och utfyllning (2008)

undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

Joel Samuelsson

Tillräckliga skäl (1960)

studier över förutsättningarna för allmänt åtal

Carl M. Elwing