The child's right to participation

reality or rhetoric?

Rebecca Stern

The child's right to participation

reality or rhetoric?

Rebecca Stern

ISBN
9150618911
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44aa
Förlag & år
Uppsala universitet (2006)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Internationell rätt