1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv (1984)

ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981

Kjell Å. Modéer (red.)

Rättshistoriska studier (1977)

tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976

Kjell Å. Modéer (red.)

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

Prospektansvaret (2001)

caveat emptor eller caveat venditor?

Catarina af Sandeberg

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark

Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm