Internationella adoptivförhållanden

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler

Internationella adoptivförhållanden

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44bb
Förlag & år
Gleerup (1923)
Serie
Lunds universitets årsskrift, Första avdelningen, Teologi, juridik och humanistiska ämnen (19:1)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Familjerätt, Internationell privat- och processrätt