Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet (1977)

studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915

Rolf Nygren

Om köp och byte av lös egendom (1960)

kommentar till lagen den 20 juni 1905

Tore Almén, Rudolf Eklund

Inkomst eller kapitalvinst (1959)

inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer

Leif Mutén

Nordisk juridisk festskriftbibliografi (2003)

innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1998-2002

Halvor Kongshavn

Nordisk juridisk festskriftbibliografi (1998)

innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870- 1997

Halvor Kongshavn, Hanne E. Strømø