Förfarandet i brottmål före domsförhandling

i positiv rätt och de lege ferenda

Åke Hassler

Förfarandet i brottmål före domsförhandling

i positiv rätt och de lege ferenda

Åke Hassler

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44b4
Förlag & år
Lindström (1923)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Processrätt