Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp (1982)

särskilt med beaktande av köparens befogenheter vid faktiskt fel i köpgodset

Peter Wetterstein

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson

Momsfri sjukvård (2015)

en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Robert Påhlsson

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956)

några problem inom den allmänna processrättsläran

Per Olof Ekelöf

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Läga (1999)

lägenhet med äganderätt

Margareta Brattström

Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt (1893)

ett bidrag till läran om utomobligatoriskt skadestånd

Johan C. W. Thyrén

Förfalskningsbrotten (1895)

med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt

Johan C. W. Thyrén