Om köp och byte av lös egendom (1960)

kommentar till lagen den 20 juni 1905

Rudolf Eklund