Om fastighetsindelningen och dess betydelse

Knut Rodhe

Om fastighetsindelningen och dess betydelse

Knut Rodhe

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f427a
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1941)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Fastighetsrätt