Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4263
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1950)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Förmögenhetsrätt