Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1950)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Förmögenhetsrätt